Barion Pixel

 1. Szolgáltatói adatok:

 

 • A Workshopok és konzultációk szolgáltatójának adatai

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Pszichológiai Tanácsadás Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Eladó” – által a www.knapekeva.hu honlapon keresztül értékesített “termékek” – a továbbiakban: „Termékek” – megvásárlásának feltételeit szabályozza.

 1. A Szolgáltatás nyújtói:

Név: Pszichológiai Tanácsadás Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 4-6. A. ép. 2. em. 207. ajtó

Adószám: 32083080-1-41

Cégjegyzékszám: 01-09-405764

Email cím: [email protected]

 

 1. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Eladó kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 1. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

A kategória nevére kattintva a benne szerepő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti az Eladótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles az Eladónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt az Eladó felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

5.2 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Eladó a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

 

5.4. Számla

Az Eladó a megvásárolt termékekről vagy papír alapú vagy elektronikus számlát állít ki.

5.5. Fizetés

5.5.1. Barion

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 

 

 

 

 

 

 • A klub pénzügyi szolgáltatójának adatai

 

Cégnév: Creative-Life Mérnöki és Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid cégnév: Creative-Life Kft.

Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 1. emelet 2. (13-as kapucsengő)

Cégjegyzékszáma: 01-09-914394

Adószáma: 14668296-1-41

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36709787330

E-mail: [email protected]

 

 1. Fizetési feltételek

 

 • Az egyes díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabása a weboldalon található. A Szolgáltató ismétlődő fizetési megoldást ír elő a Felhasználónak a szolgáltatás igénybevételéhez, azaz a választott csomagnak megfelelően havi előfizetési csomagban az előfizetési időtartam fordulónapján automatikusan levonásra kerül a Felhasználó bankkártyájáról az előfizetési összeg. A Felhasználó lemondhatja az ismétlődő fizetési lehetőséget e-mailben az [email protected], és a [email protected] küldött elektronikus levéllel..
 • Felhasználó a díjköteles szolgáltatásokért online, bankkártyával fizethet. (BARION SMART PAYMENT GATEWAY). Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • Számlázás: a klub pénzügyi szolgáltatást biztosító Creative-Life Kft a Billingo számlázó rendszer segítségével kizárólag elektronikus számlát állít ki és küld a a Felhasználó részére e-mailben, melyhez a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul.
 • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat tetszőleges időközönként, illetve minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.
 1. A Tag kötelezettségei
 • A Tag a szolgáltatások használata során véleményét mások jogainak sérelme nélkül jogosult közzétenni vagy más módon közölni.
 • A Tag a regisztráció során megadott adatokon kívül nem tehet közzé további személye adatokat, különösen teljes nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát és egyéb olyan információt, ami közvetlenül kapcsolatba hozható vele, a Szolgáltató személyes adatok megosztásáért felelősséget nem vállal.
 • A Tag a szolgáltatás igénybevétele során annak használatával nem tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti, beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat.
 • A Tag adatlapjára kizárólag saját magáról készült – elfogadható minőségű és retusálástól, képeffektektől mentes – felvételt jogosult feltölteni, amely fotók nem tartalmazhatnak az előző pontokban megjelölt szabályokat sértő feliratokat, vagy hirdetést. Amennyiben más Tagot, vagy harmadik személyt tartalmazó fénykép kerül feltöltésre, úgy a fényképet feltöltő, közzétevő Tag köteles vitás esetben az érintett személyek hozzájárulásának beszerzésére és az Üzemeltető részére való megküldésre. A Tag által közzétett fénykép, vagy más tartalom nem sérthet harmadik személyek bármilyen jogát, legyen az személyiségi vagy szerzői jog, vagy bármilyen más jogosultság.
 • A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa elsődlegesen megadott fénykép szerepelhessen az aloldalakon futó képek között, melyeket kizárólag a többi regisztrált felhasználó láthat.
 • A Tag nem használhatja a szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás vagy üzlet reklámozására, nem tehet közzé ebből a célból e-mail címet, URL-t vagy telefonszámot, különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.
 • A Tag bármilyen tevékenysége nem irányulhat arra, hogy új ügyfeleket szerezzen, semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem végezhet a szolgáltatás igénybevételével.
 • Az Elégjó vagyok kluban a partnerek és szakértők csak a Szolgáltatóval megyegezett mód szerint hirdethetnek és csak az adott időtartamban, ennek betartását a Szolgáltató ellenőrzi és eltérés estén minden felszólítás nélkül törölheti a hirdetést a lapról.
 • A Tag nem élhet vissza semmilyen módon a szolgáltatással, vagy bármely, a szolgáltatás útján közzétett információval.
 • A Tag nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a szolgáltatást biztosító hálózathoz.
 • A Tag felelős az általa közzétett információért, legyen az szellemi termékek vagy személyes adat.
 • A Tag a weboldalon található információkat, adatokat csak klubtagként vagy céljából használhatja fel.
 • Tilos bármilyen kéretlen kereskedelmi levelezés, így a körlevelek, spam vagy más zaklató és nem a klub célját szolgáló email/üzenet.
 • A Tag köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személy a szolgáltatást helyette ne használja, a hozzáférés átengedése nem megengedett!
 • A Tag kommunikációja vagy a szolgáltatás bármely jellegű igénybevétele során köteles más felhasználókkal és tagokkal a kommunikációt úgy folytatni, hogy:
 • ne tartalmazzon olyan tartalmat, amely mások személyiségi jogait, szerzői jogait, iparjogvédelmi jogait sérti, vagy ilyen jellegű tartalom használatára a felhasználókat ösztönzi;
 • bemutatkozása vagy fényképei ne tartalmazzák a felhasználó vagy mások személyes adatait (pl. cím, telefonszám, email cím, stb.), vagy egyéb olyan információt, mely által felhasználó, vagy más személy/szervezet közvetlenül azonosíthatóvá és elérhetővé válik;
 • ne tartalmazzon hozzáférési kulcsokat, azonosításra vonatkozó adatokat, jelszavakat;
 • ne tartalmazzon obszcén vagy pornográf anyagokat, ne kínáljon szexuális szolgáltatást vagy ne jelenítsen meg bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat;
 • ne tartalmazzon trágár kifejezéseket, sértő szavakat, ne keltsen másokban megbotránkozást, valamint ne használjon félelmet keltő kifejezéseket;
 • felhasználót zavarhat kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt), továbbá ne tartalmazzon mások becsmérlésére, lejáratására alkalmas tartalmat, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem;
 • ne tartalmazzon bármilyen jogsértő tartalmat, jogellenes cselekményre vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást vagy erre utaló magatartást;
 • ne tartalmazza vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, valamint azok jó hírnevének becsmérlését, vagy arra nézve sértő kijelentést;
 • tartalmazzon bármilyen kereskedelmi célú ajánlatot, haszonszerzésre irányuló gazdasági jellegű tevékenység reklámját;
 • ne tartalmazzon politikai vonatkozású és/vagy tartalmú kampányjellegű megnyilvánulást, agitációs tevékenységet.
 • Felhasználó köteles a szolgáltatást jóhiszeműen használni, és tartózkodni az olyan tevékenységtől mely Szolgáltató jó hírnevét, vagy szolgáltatását és annak működését negatívan befolyásolja, így tilos:
 • olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sérti vagy veszélyezteti;
 • Szándékosan akadályozni a weboldal működését, hátráltatni a szolgáltatás elérését;
 • Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni;
 • Minden olyan tartalom elhelyezése, amelyet törvény, vagy jogszabály tilt;

 

 • Bármilyen módon a Szolgáltatással vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval visszaélni;
 • Megkísérelni jogosulatlan hozzáférés elérését bármely, a Szolgáltatásban található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz;
 • Lemásolni egészében vagy részben a Weboldalon található információkat, adatokat (beleértve -nem kizárólagosan- más Tagok és felhasználók adatlapján található információkat is) a jelen Megállapodásban lefektetettektől eltérő célból;
 • Más felhasználók levelezését elfogni, vagy arra kísérletet tenni;
 • Olyan berendezést, szoftvert vagy programot (pl. vírus), használni, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába;
 • Többszörös regisztrációt létrehoznia a felhasználók megtévesztésének elkerülése végett;
 • A weboldal és a szolgáltatás esetleges szolgáltató számára ismert vagy ismeretlen hibáit bármilyen szempontból kihasználni, azáltal bármilyen előnyhöz jutni.
 • Amennyiben a Tag megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy a Szolgáltató fenntartja a Tag regisztrációjának törléséhez való jogát, beleértve a már kifizetett díjak elvesztését is. Ezen túlmenően Szolgáltató érvényesítheti a jogsértő taggal szemben a büntetőjog és a polgári jog által nyújtott felelősséget. Szolgáltató a Tag jogsértő vagy szerződéssértő magatartásáért fennálló felelősségét kizárja.
 • A Tag tudomásul veszi, hogy Szolgáltató előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozhatja a Szolgáltatás részét vagy egészét extrém (a normálistól nagymértékben eltérő) mennyiségű posztolás, vagy más aktivitás esetén. Üzemeltető fenntartja magának a jogot az extrém aktivitás fogalmának meghatározására.